ปรับปรุง

2019-10-01 11:40:06

[Events]กิจกรรม วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2562

[Events]กิจกรรม วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2562

กิจกรรม วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2562

1. ปรับจำนวนเงินที่ drop จาก Cally *100 เท่า

2. ปรับอัตราการดรอปของ *3 ยกเว้นเงินกับ NanoSpectrum ที่แผนที่ดังต่อไปนี้

- Lost City 1-2

- Sodom 1-3

- WailingWall , WailingWall 1 -2

3. ปรับอัตราส่วนของการตกของ ชาย หญิงเป็น 5:1 ที่แผนที่

- Lost City 1-2

- Sodom 1-3

- WailingWall , WailingWall 1 -2


Drop คำถามล่าสุด:http://www.nageth.com/gameguide/33/monster.html

ระเบียบสมาชิก ติดต่อเรา
Copyright © WWW.NAGETH.COM Corporation. All Rights Reserved.