การประกาศ

2020-01-18 17:20:36

【วอร์ชันใหม่】การเกิดใหม่และการเปลี่ยนแปลง

【วอร์ชันใหม่】การเกิดใหม่และการเปลี่ยนแปลง

Publicity contribution Bag

1、Snowman สัตว์เลี้ยง(ถาวร)

2、2 Grade License

3、Red Packet(50 ล้าน)

4、DoubleEXP CP 5 แผ่น

server:http://www.nageth.com

Acquisition conditions:Promotional content, send to friends, forums, facebook


[ส่งภาพหน้าจอ]เจ้าหน้าที่ LINE:@542mewwh


วิธีที่จะได้รับ:Publicity contribution Bag

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓สีเขียว เนื้อหา↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

『N-age วอร์ชันใหม่』Thailand N-Age Online : กลับชาติมาเกิด Privilege Edition!เอ็นเอจออนไลน์ เปิดใหม่ล่าสุด

วันที่เปิด:21 มกราคม 2563 เวลา 20:00 น

New Abnormal Edition http://bt.nageth.com

Imitation official http://www.nageth.com [เข้าร่วม 2,000 คน]


การตั้งค่าพิเศษ:

☆ Battle Exp x 50

☆ Skill =100

☆ Synthesis rate +1 +2 +3 : Not fail

☆ Synthesis rate +4 +5 +6 +7 +8 +9 : สูงมาก

☆ First reincarnation: 50 turns!

☆ Game currency : x 100 เท่า

☆ ETC Item (ของทั่วไปเช่นเพชร ) : x 50 เท่า

☆ Online gold coin system:1 hour and 10 o'clock!

Previously registered:  http://bt.nageth.com/register.html


Early Signup Package:

server:http://bt.nageth.com

Acquisition conditions:21 มกราคม 2563 เวลา 20:00 น ,Former registered players!

content:A random activity, +7 skill weapons


Propaganda Bag

server:http://bt.nageth.com

Acquisition conditions:Promotional content, send to friends, forums, facebook

Join exclusive community:https://www.facebook.com/groups/2876551509044533

content:Get a random set,PetaHelmet+7(ImperialHelmet+7)


Special Event Bag

server:http://bt.nageth.com

Acquisition conditions:ผู้เล่นที่ลงเล่นเกมก่อนเวลา 24:00 น. ในวันที่ 23 มกราคม 2563!

How to get the serial number:Post to the website after opening the service!

Exchange method:http://bt.nageth.com/code/index.html

ระเบียบสมาชิก ติดต่อเรา
Copyright © WWW.NAGETH.COM Corporation. All Rights Reserved.