ปรับปรุง

2019-10-27 0:19:42

【activity】5-10 times the drop rate, 3 times the money, 2-5 times the experience

【activity】เล่นกิจกรรมขุมทรัพย์เปิดเวลา 12 นาฬิกาวันที่ 27 ตุลาคม!


Time period:October 27-October 31, 2019

Activities:

1、AttoSpectrom Drop * 1.5-3 multiple

2、Skill weapon Drop * 5-10 multiple

3、General equipment * 5 multiple

4、money Drop * 2-3 multiple

5、weapon shop New sale

6、clothing store New sale

7、Exp * 2-5 multipleimage.png

image.png

image.png

image.png


ระเบียบสมาชิก ติดต่อเรา
Copyright © WWW.NAGETH.COM Corporation. All Rights Reserved.